DISCLAIMER

De informatie, tekst, afbeeldingen en alle andere onderdelen van deze site worden door W.H. de Bruijn Lexmond aangeboden als aanvulling op haar dienstverlening.

W.H. de Bruijn Lexmond aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiende uit gebruik, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van informatie, tekst, afbeeldingen, of andere onderdelen van deze website.

Deze website bevat links naar andere sites die buiten het domein van W.H. de Bruijn Lexmond liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers. W.H. de Bruijn Lexmond is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen.

W.H. de Bruijn Lexmond behoudt zich het recht voor om informatie op de website te allen tijde te verbeteren of te wijzigen.

Alle informatie en afbeeldingen op deze website zijn eigendom van W.H. de Bruijn Lexmond. Niets hiervan mag gekopieerd of gebruikt worden zonder toestemming van W.H. de Bruijn Lexmond.

Alle genoemde bedragen zijn in euro’s, en exclusief BTW.

Alle door u aan W.H. de Bruijn Lexmond verstrekte persoonsgegevens zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik. Uw gegevens zullen nooit zonder uw toestemming aan derden ter beschikking gesteld worden.

Als u meer informatie wilt, kunt u een e-mail sturen naar: info@whdebruijn.nl